machapuchre

MOCO बाट Machhapuchchhre Bank Limited को debit/credit card मार्फत भुक्तानी गरि आफ्नो flight tickets मा पाउनुहोस् 23% (Up to Rs. 230) सम्मको Cashback💸. साथै, Machhapuchchhre Bank Limited को card मार्फत पहिलो top-up गर्दा पाउनुहोस् 23% (Up to Rs.50) सम्म को Cashback. र एति मात्रै हैन….. एक जना Lucky Winner ले बम्पर उपहार मा जित्नु हुनेछ “REDMI BUDS 4 LITE” MOCO एप आजै डाउन्लोड गर्नुहोस् र Cashback साथै बम्पर उपहार जित्ने मौका नछुटाउनुहोस्। 👉 Terms & Conditions: ✔ Flight ticket and top-up cashback offer is valid only for payments made via MOCO using Machhapuchchhre Bank Limited’s Debit/Credit Cards only. ✔ The top-up cashback offer is valid only for first-time transactions during the validity dates (NTC and/or NCELL). ✔ The flight ticket and top-up cashback offer will only be valid from 13th September to 3rd October 2023. ✔ Customers who make any transactions via MOCO using their Machhapuchchhre Bank Limited Credit and Debit VISA Card will be eligible for the Bumpar Upahar. ✔The winner of the Bumpar Upahar will be randomly selected via a lucky draw.

Share Article